Dersom noen er interessert i å ta fagbrev som renholder, har vi muligheten til å tilby gratis kurs via Lykke Hjemme. Ta kontakt med Anneli dersom dere ønsker mer informasjon

Her er litt info:
Vi planlegger et nytt kurs til de som ønsker å ta fagbrev som renholdsoperatør som praksiskandidat. Kurset vil ha oppstart etter sommerferien, og vil være ferdig til våren 2025, slik at deltakerne kan gå opp til skriftlig eksamen i mai.
Vi kan nå søke om midler, slik at deltakeren får dekket kursavgift av HKDir. Vi trenger da en oversikt over ca hvor mange deltakere fra deres bedrift som ønsker  å være med på kurset.
Vi ordner med alt det praktiske med søknad om midler, gjennomføring av kurs og veiledning opp mot teorieksamen.
For å ha med deltakere, må dere stå som samarbeidspartner på søknaden. Da vil dere kunne sende ansatte på kurs uten deltakeravgift. Det eneste de da trenger er å kjøpe lærebøker selv, eventuelt om bedriften kan dekke dette?
Fint med en rask tilbakemelding på om dere har noen som ønsker å delta, da disse kursene fylles opp ganske raskt, og vi kun har kapasitet til å gjennomføre ett kurs i høst. Mer informasjon på nettsidene https://skolert.no/fagkurs/