Hei alle
Som dere vet, er det en sammenheng mellom kundenes pris og tiden vi kan bruke på oppdraget. Vi har gått igjennom alle vaskeavtalene våre og funnet flere feil for tidsberegning. Derfor er noen avtaler justert ned litt i tid, da kundene ikke betaler nok i forhold til tidsbruken. Det er også noen kunder som er justert opp i tid og pris. Dersom dere har noen kunder hvor tiden ikke er mulig å holde, ta kontakt slik at vi får avtalt med kunden om vi skal endre prisen eller endre arealet vi vasker. Det er viktig at vi holder tiden som er satt på  fast vask, da vi ikke kan fakturere for ekstra tid uten at kunden har godkjent dette på forhånd. Der vi vasker regelmessig, skal det være mulig. Med god dialog får vi til alt 🙂
Vi jobber med å endre prisene til våre kunder slik at vi får gjennomført en lønnsjustering til høsten. Mer info kommer når alt er på plass 🙂