Vilkår 

Vilkår for app.lykkehjemme.no 

Lykkehjemme.no er en del av Lykke Hjemme AS, med organisasjonsnummer 925.897.914. 

Betaling

Lykke Hjemme benytter NETS som leverandør av betalingsløsning. Transaksjoner og opplysninger skjer eksternt og ingen informasjon lagres direkte på våre nettsider/server. Vi støtter betaling med VISA/MasterCard, og Vipps. 

MVA og valuta

Alle oppgitte priser er i norske kroner og er inklusive moms. 

Produkter/tjenester og abonnementer 

Lykke Hjemme selger både abonnementsløsning med faste priser («fast vaskehjelp») og enkelttjenester («flyttevask», «engangs vask» m.fl.) og det er tydelig merket i bestillingsportalen hva som er løpende kostnader. Ved bestilling av fast vaskehjelp inngår du en løpende avtale med Lykke Hjemme AS som løper til den blir sagt opp. 

Oppsigelse 

Avtalen kan sies opp via brukerens «Min konto» på nettsidene, eller ved å sende skriftlig oppsigelse til Lykke Hjemme AS. 

Dersom avtalen sies opp innen 1 måned etter første bestilling, så er det ingen oppsigelsestid. Avtaler som har løpt mer enn 1 mnd har en oppsigelsestid på 1 mnd. Det betyr at alle vaskeoppdrag som er avtalt innen denne perioden vil bli utført som planlagt.

Angrerett og levering 

Engangsbestillinger (flyttevask, julevask m.fl) kan avbestilles innen 2 døgn før avtalt tidspunkt.

Lover og tvister 

Kjøp gjennom lykkehjemme.no blir i første rekke styrt av Angrerettloven og Forbrukerkjøpsloven. Mer informasjon om dine rettigheter og plikter som forbruker finner du hos Forbrukerrådet

Betaling og automatisk trekk av kort 

Når du bestiller «fast vaskehjelp» og/eller «engangs vask» kan du legge inn dine kortdetaljer for automatisk trekk/betaling. Du vil da etter utført oppdrag bli trukket for leveransen. Du kan til enhver tid via «min side» ha oversikt over og administrere dine kommende bestillinger. 

Dersom du ikke betaler selv med kort eller vipps vil du motta faktura. Det vil tilkomme et fakturagebyr på kr 49,– for e-post faktura og 69,– for brevpost faktura.

Tillegg, dersom det går mer enn 8 uker mellom fast vask til deg vil det tilkomme et tillegg på kr 375,–

Konsumprisindeksregulering 

Prisene våre justeres årlig iht. konsumprisindeksen (kpi), du vil motta varsel på e post. 

Fast vaskehjelp. Hva utføres ved standard vask? 

Kjøkken: Støvtørk «frie flater”, utvendig kjøkkeninnredning, utvendig hvitevarer, benker og flis mellom benk og overskap, oppvaskkum og blandebatteri, støvsuging og renhold av gulv. 

Bad: Støvtørk «frie flater», utvendig baderomsinnredning, servant og blandebatteri, øvrig inventar «frie flater», speil, wc, bad og dusj/badekar, støvsuging og renhold av gulv. 

Stue: Støvtørk «frie flater», støvsuging av tepper/sofa, og renhold av gulv. 

Soverom og gang: Støvtørk «frie flater», støvsuging og renhold av gulv. *Renhold i høyde som kan nåes – ca 180 cm, generell HMS standard. 

Konseptet 

Logoen vår er et hus omfavnet av en rosa sløyfe som binder sammen og skaper orden, samtidig symboliserer det gavepakken det er å komme hjem til et skinnende rent hjem! Blått fordi det symboliserer ro, rosa står for omtanke og godhet. Vi vil at du skal føle deg trygg – vi skal ta godt vare på deg og ditt hjem, og gir deg mer tid!

Vi etterstreber å ha faste lykkebringere hos deg, men endringer vil kunne forekomme ved for eksempel sykdom eller ferieavvikling. 

Lykke-garanti og klage 

Det er viktig for oss at du som kunde er fornøyd med Lykke Hjemme, derfor stiller vi med lykke-garanti på alle oppdrag. 

Gi beskjed innen 24 timer dersom du ikke er fornøyd med den utførte jobben. Lykke Hjemme vil komme tilbake og rette opp feil/avvik kostnadsfritt, det vil ikke gis avslag i pris på tjenesten. 

Lykkebringerne 

Lykkebringerne er valgt med omhu, og vi har kun godt kvalifisert personell som er grundig utvalgt. De har lovbestemt ansettelsesavtale, pensjonsavtale og yrkesskadeforsikring. De ansatte lønnes til enhver tid etter gjeldende allmenngjort tariff. De blir også kompensert for kjøring i arbeidstiden. Lykke Hjemme har som mål at alle lykkebringere skal ha det bra på jobb, slik kan vi levere en god tjeneste av høy kvalitet for deg som kunde. Alle har taushetsplikt nedfelt i arbeidsreglementet. Vi oppfyller myndighetenes krav om internkontroll/HMS og er også tilknyttet bedriftshelsetjeneste, som vi samarbeider med om HMS arbeid.

Tilgang og nøkler 

Det er kundens ansvar å sørge for at lykkebringerne har adgang til arealet/boligen. Det anbefales kodelås, nøkkelboks eller at det er noen hjemme som kan låse oss inn og ut. Dersom du som kunde ønsker at nøkkel skal legges ut på avtalt sted, vil dette være kundens ansvar. Lykke Hjemme tar ikke ansvar for tapt(e) nøkkel/nøkler fra nøkkelboks eller gjemmested. Lykke Hjemme tar ikke ansvar for tap av nøkkel eller indirekte tap som skyldes tyveri. 

Dersom du ønsker at Lykke Hjemme skal oppbevare nøkkel vil den kodes med tall som ikke kan kobles til ditt navn eller din adresse. Det betyr at nøkkelen ikke kan identifiseres til deg dersom nøkkelen skulle bli tapt. Dersom Lykke Hjemme skulle miste nøkkelen vil du få beskjed om dette. Lykke Hjemme vil dekke kostnaden for ny nøkkel, men ikke for bytte av lås/sylinder. 

Vinter 

Takk for at du måker/strør til din bolig, slik at vi kommer oss trygt fram.

Uhell og forsikring 

Vi er varsomme, men skulle uhellet være ute og noe i din bolig blir skadet, har vi ansvarsforsikring. Erstatningsansvar skjer iht. forsikringsselskapets retningslinjer. Dersom det er oppstått skade skal dette meldes fra skriftlig til daglig leder snarlig. 

Forberedelser 

For at vi skal kunne rengjøre grundig er det ønskelig at overflater og gulv ryddes i forkant. Du får en sms med påminnelse om vask dagen i forkant.

Gjenstander som er uerstattelige/har emosjonell verdi ber vi om at fjernes i forkant av vårt besøk. 

OBS! Har du møbler, gulv eller andre gjenstander som trenger særskilt behandling, gi oss beskjed om dette slik at vi kan ta godt vare på det! 

Avbestilling og endring av tid/dag 

Dersom dag/tidspunkt ikke passer for deg, kan du forespørre endring via appen på «min side». 

Ferie og evt. avbestillinger 

Av hensyn til bemanningsplanleggingen er det ønskelig at du gir beskjed så snart som mulig dersom du ønsker å avbestille et oppdrag. 

Bruddgebyr 

Dersom oppdrag kanselleres innenfor 24 timer i forkant av oppdraget vil det på grunn av personalkostnader påkomme bruddgebyr på kr 375,–. 

Dersom lykkebringeren(e) har oppmøte hvor service ikke kan utføres pga. forhold hos deg som kunde, vil det pga.medgåtte personalkostnader påkomme bruddgebyr på kr 375,–. 

Helligdager 

Service som faller på helligdag eller 24/12 vil om mulig bli flyttet til annen nærliggende virkedag. 

Gavekort 

Gavekort fra Lykke Hjemme AS har en gyldighet på 1 år fra datoen som er påført gavekortet. Gavekortet er digitalt og gir en rabattkode som kan benyttes direkte ved bestilling i appen. 

Personopplysninger 

I henhold til Personopplysningsloven må vi be deg samtykke til at vi behandler opplysninger om deg. Alle personopplysninger du gir oss eller som vi får greie på, vil bli behandlet av Lykke Hjemme AS i egenskap av personopplysningsansvarlig. Personopplysningene du gir oss kan eventuelt bli brukt for å sikre leveransene til deg og for å kunne gi deg tilbud og opplysninger om vårt sortiment. Opplysningene du gir oss er kun tilgjengelige for Lykke Hjemme AS, vi deler ikke dette med andre part videre. Du har rett til innsyn i å ta del av opplysningene som er registrert om deg. Du har alltid rett til å forlange at Lykke Hjemme AS skal fjerne eller korrigere opplysningene som finnes om deg. Ved å godkjenne Lykke Hjemme AS sine kjøpsvilkår, samtykker du i ovenstående. 

Force majeur 

Dersom Lykke Hjemme er forhindret fra å levere tjenesten  eller dersom utførelse av tjenesten er urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet som partene ikke kan rå over, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Lykke Hjemme fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjons tilfeller der Lykke Hjemme i så tilfelle vil tilby oppretting. 

Endringer 

Vilkårene kan endres med 14 dagers varsel. Informasjon blir gitt på e post.