Vilkår for app.lykkehjemme.no

Lykkehjemme.no er en del av Lykke Hjemme AS, med org. nr 913.246.179.

Betaling

Lykke Hjemme bruker Bambora som leverandør av betalingsløsning. Transaksjonen og alle opplysninger skjer eksternt og ingen informasjon lagres direkte på våre nettsider. Vi støtter betaling med VISA/MasterCard, samt Vipps. 

Produkter/tjenester og abonnementer

Lykke Hjemme selger både abonnementsløsning med faste priser («fast vaskehjelp») og enkelttjenester («flyttevask», «engangsvask» m.fl.) og det er tydelig merket i bestillingsportalen hva som er løpende kostnader. Ved bestilling av fast vaskehjelp inngår du en løpende avtale med Lykke Hjemme AS som løper til den blir sagt opp. 

Avtalen kan av kunden sies opp når som helst, det kan gjøres via brukerens «Min konto» på nettsidene, eller ved å sende skriftlig oppsigelse til Lykke Hjemme AS. Dersom avtalen sies opp innen 2 måneder etter første bestilling, så er det ingen oppsigelsestid. Avtaler som har løpt mer enn 2 måneder har en oppsigelsestid på 3 måneder. Det betyr at alle vaskeoppdrag som er avtalt innen denne perioden vil bli utført og fakturert som normalt.

Betaling, automatisk trekk av kort/konto

Når du bestiller «fast vaskehjelp» og eller «drop-in vask»» legger du inn dine kortdetaljer for betaling. Du vil etter utført oppdrag bli automatisk trukket for leveransen. Du kan til enhver tid via din konto ha oversikt over dine kommende bestillinger. Prisene våre justeres årlig iht. konumprisindeksen (kpi). Det vil tilkomme faktura gebyr på kr 69,– dersom det ikke benyttes automatisk betaling for oppdraget.

Dersom tidspunkt for et fast vaskeoppdrag ikke passer for deg, kan du forespørre endring av dag. Dersom dette ikke løser seg kan oppdraget kanselleres. Dersom det er mindre enn 48 timer til oppdraget skulle ha startet, vil et bruddgebyr på kr 549,- belastes kunden.

Lykkebringerne

Alle våre ansatte lykkebringere er kvalifisert personell og har lovbestemt ansettelsesavtale. Vi er godkjent av arbeidstilsynet og alle ansatte lønnes til enhver tid etter gjeldende allmenngjort tariff etter allmenngjøringsloven. Alle våre lykkebringere har taushetsplikt nedfelt i arbeidsreglementet. Vi oppfyller myndighetenes krav om internkontroll og HMS – og vi innehar nødvendige og lovbestemte forsikringer for våre medarbeidere.

Nøkler

Vi har gode rutiner som sikrer trygg oppbevaring av nøkler/kode til dør. Nøklene kodes slik at de ikke er identifiserbar med din bolig. Du vil motta bekreftelse på at vi har mottatt nøkler av deg.

Forberedelse til vårt besøk

For at vi skal kunne gjennomføre vårt oppdrag uten forsinkelser og så effektivt som mulig, er det ønskelig at det er ryddet før vi kommer.

Gjenstander som er uerstattelige ber vi om at fjernes i forkant av vårt besøk! Vi gjør det vi kan for å være varsomme, men skulle uhellet være ute har vi ansvarsforsikring som dekker evt. skade. Erstatningsansvar skjer iht. forsikringsselskapets retningslinjer.

OBS! Har du møbler, gulv eller andre gjenstander som trenger særskilt behandling, gi oss beskjed om dette slik at vi kan ta godt vare på det!

Lykkegaranti og kvalitet

Det er viktig for oss at du som kunde er fornøyd med Lykke Hjemme, derfor stiller vi med lykkegaranti på alle våre oppdrag. Det betyr at dersom du mot formodning ikke skulle være fornøyd med leveransen så kommer vi tilbake å retter opp kostnadsfritt, det vil ikke gis avslag i pris på tjenesten.

Avtalevilkår «fast vaskehjelp»

Dersom du bestiller «fast vaskehjelp» via app.lykkehjemme.no, så godtar du også avtalevilkårene for denne tjenesten.

Angrerett og levering

Engangsbestillinger (flyttevask, julevask m.fl) kan avbestilles innen 3 døgn før avtalt tidspunkt uten at kunden belastes. Bestillinger som avbestilles etter nevnte tidspunkt belastes med 10% av opprinnelig sum. Les mer om øvrige avbestillinger ovenfor.

Gavekort

Gavekort fra Lykke Hjemme AS har en gyldighet på 1 år fra datoen som er påført gavekortet. Gavekortet er digitalt og gir en rabattkode som kan benyttes direkte ved bestilling i appen.

MVA og valuta

Alle oppgitte priser er i norske kroner og er inklusive moms.

Lover og tvister

Kjøp gjennom lykkehjemme.no blir i første rekke styrt av Angrerettloven og Forbrukerkjøpsloven. Lykke Hjemme AS påtar seg dessuten frivillig å følge eventuelle beslutninger fra Forbrukerklagenemda i forbindelse med en tvist. Mer informasjon om dine rettigheter og plikter som forbruker finner du hos Forbrukerrådet.

Force majeur

Dersom Lykke Hjemme er forhindret fra å levere tjeneste – eller dersom utførelse av tjeneste er urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Lykke Hjemme fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der Lykke Hjemme i så tilfelle vil tilby oppretting.

Personopplysninger

I henhold til Personopplysningsloven må vi be deg samtykke til at vi behandler opplysninger om deg. Alle personopplysninger du gir oss eller som vi får greie på, vil bli behandlet av Lykke Hjemme AS i egenskap av personopplysningsansvarlig. Personopplysningene du gir oss kan eventuelt bli brukt for å sikre leveransene til deg og for å kunne gi deg tilbud og opplysninger om vårt sortiment. Opplysningene du gir oss er kun tilgjengelige for Lykke Hjemme AS, vi deler ikke dette videre. Du har rett til å ta del av opplysningene som er registrert om deg. Du har alltid rett til å forlange at Lykke Hjemme AS skal fjerne eller korrigere opplysningene som finnes om deg. Ved å godkjenne Lykke Hjemme AS sine kjøpevilkår, samtykker du i ovenstående.